شرکت ارتباط گستر فرساد در سال 1387 در راستای تحق برنامه های استراتژیک توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) همچنین توسعه صنعت IT کشور با بهرهگیری از مدیران ،کارشناسان و مهندسین مجرب و کار آزموده در زمینه های مشاوره طراحی ، اجرا و نگهداری انواع مراکز دیتا سنتر ، شبکه های دیتا و مخابراتی تاسیس گردید.

باور به رویکرد مشتری مداری با تعهد ، مدیران و همکاری کارکنان بخشهای مختلف این شرکت امریست که همواره در مهندسی فروش محصولات و خدمات پس تز فروش وجه تمایز ما نسبت به رقبا بوده،هیت و خواهد بود

مدیران این شرکت با بیش از 15 سال سابقه مستمر در بخش فنی و مهندسی ICT و همچنین تامین تجهیزات فعال و غیر فعال دیتا سنتر ، از چهره های شناخته شده و تاثیر گذار صنعت IT کشور هستند بطوریکه تاکنون در کنار شرکتها و سازمناهای دولتی مطرح، مشغول خدمت به کشور عزیزمان ایران بوده اند.